ISO 9001

W skrócie

ISO 9001 to międzynarodowy standard biznesowy. ISO 9001 zmniejsza koszty operacyjne, zwiększa produktywność w certyfikowanej instytucji. Zawiera kryteria dokumentacji, wdrożenia i określa ryzyko mające wpływ na możliwość osiągania celów jakościowych. Certyfikacja tego standardu jest przeznaczona dla wszystkich sektorów branżowych. System zarządzania jakością może zostać zaimplementowany we wszystkich organizacjach, niezależnie od ich wielkości, aktywności i statusu prawnego.

Szczegółowy opis

Przyjęcie systemu zarządzania jakością jest decyzją strategiczną dla organizacji, która może przyczynić się do poprawy ogólnej wydajności i zapewnić solidną podstawę dla inicjatyw zrównoważonego rozwoju.
Certyfikat ISO 9001 dla systemu zarządzania jakością jest jednym z elementów ułatwiających międzynarodowy obrót towarami
i usługami.

Najnowsza aktualizacja do ISO 9001:2015 odzwierciedla doświadczenie poprzednich wersji i ma na celu reagowanie na zmiany w środowisku. Zapewnia to utrzymanie znaczenia i wartości dla firm i ich Klientów, tworząc większą zgodność z innymi standardami systemu zarządzania i większą spójność ogólnego zarządzania systemem.

Podstawa standardu ISO 9001:2015 docelowo będzie wspólna (struktura, cele, terminologia) z ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Podsumowanie zmian:

- Analiza ryzyka i procesów
- Określenie kontekstu i strony zainteresowanej oraz oferowanych produktów i usług

Certyfikowana firma może prezentować w swoich materiałach promocyjnych posiadany certyfikat jak i bezpłatnie korzystać z logo certyfikatu URS.

Dlaczego ISO 9001?
  • Optymalizacja zarządzania procesami w danej organizacji
  • Tworzenie nowych okazji biznesowych
  • Wzrost zaufania Klientów jako bezpiecznych dostawców towarów i usług
  • Zwiększenie konkurencyjności
  • Redukcja kosztów i generowanie oszczędności
  • Umocnienie pozycji firmy na rynku

Skontaktuj się z Nami...