Akredytacje

URS Holdings świadczy usługi certyfikacji na całym świecie, za pośrednictwem spółki United Registrar of Systems. W ramach usług stosuje różne akredytacje, w zależności od wymagań klienta. Każda akredytacja prowadzona jest przez samodzielny podmiot prawny z ujednoliconym systemem zarządzania w ramach grupy.

IAF (Międzynarodowe Forum Akredytacji) jest międzynarodowym stowarzyszeniem jednostek akredytujących ds. oceny zgodności i innych organów zainteresowanych oceną zgodności w zakresie systemów zarządzania, produktów, usług, osobistych i innych podobnych programów oceny zgodności. Akredytacje posiadane przez URS Holdings są przeprowadzane przez jednostki akredytujące będące członkami IAF.

Certyfikacyjne jednostki akredytujące URS:

UKAS (United Kingdom Accreditation Service) uznaje Certyfikat URS w celu zapewnienia akredytowanej certyfikacji systemów zarządzania zgodnie z ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 22000, ISO 13485 i innych.  Wyznaczonym podmiotem prawnym jest United Registrar of Systems Ltd., United House, 4 Hinton Road, Bournemouth BH1 2EE, Wielka Brytania, dotyczące systemów UKAS i akredytacji. Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z URS Holdings pod adresem info@urs-holdings.com lub na stronie internetowej jednostki akredytującej.

 IATF (International Automotive Task Force) zatwierdza certyfikację URS jako akredytowany przedmiot certyfikacji w branży motoryzacyjnej zgodnie z normą ISO / TS 16949 - IATF 16949. Wyznaczonym podmiotem prawnym jest United Registrar of Systems Ltd., United House, 4 Hinton Road, Bournemouth BH1 2EE, Wielka Brytania, Wielka Brytania, w odniesieniu do systemów akredytacji IATF. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z URS Holdings pod adresem info@urs-holdings.com lub na stronie internetowej jednostki akredytującej.

NABCB (Krajowa Rada Akredytacyjna Organów Certyfikacyjnych) jest indyjską jednostką akredytującą. URS Holdings wybrał NABCB ze względu na rosnące znaczenie na rynku azjatyckim, a w szczególności w Indiach. Wyznaczonym podmiotem prawnym jest URS Certification Ltd., F-3, Sector 6, Noida, NCR-Delhi, Indie, w odniesieniu do programów NABCB i akredytacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z URS Holdings pod adresem info@urs-holdings.com lub na stronie internetowej jednostki akredytującej.

DAC (The Dubai Accreditation Centre) jest agencją akredytującą dla Dubaju. URS Holdings wybrał DAC do akredytacji, ponieważ rząd Dubaju wprowadził wymóg dla wszystkich firm, które produkują lub przygotowują żywność, aby uzyskać certyfikat na system HACCP lub ISO 22000. Wyznaczonym podmiotem prawnym jest URS ME FZC, P.O. Box 7871, SAIF Zone, Sharjah, Zjednoczone Emiraty Arabskie, dotyczące systemów DAC i akredytacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z URS Holdings pod adresem info@urs-holdings.com lub na stronie internetowej jednostki akredytującej.

EGAC (Egyptian Accreditation Council) jest organem akredytującym w Egipcie wybranym przez URS Holdingsze względu na jego rosnące znaczenie na rynku egipskim. Wyznaczonym podmiotem prawnym jest URS Egypt, 20 Palestine Street, 10. piętro El Maadi, Cairo, Egypt, dotyczące programów EGAC i akredytacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z URS Holdings pod adresem info@urs-holdings.com lub na stronie internetowej jednostki akredytującej.

SAC (Singapore Accreditation Council) jest organem akredytującym w Singapurze wybranym przez URS Holdings ze względu na jego rosnące znaczenie na rynku singapurskim. Wyznaczonym podmiotem prawnym jest URS Far East Pte Ltd, 7500A Beach Road # 06-323, The Plaza, Singapur, w zakresie programów SAC i akredytacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z URS Holdings pod adresem info@urs-holdings.com lub na stronie internetowej jednostki akredytującej.

DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) jest organem akredytującym w Niemczech, który zatwierdza certyfikat URS jako akredytowany przedmiot dla ISO 50001 lub ISO 28000. Wyznaczonym podmiotem prawnym dla normy ISO 50001 jest United Registrar of Systems GmbH, Freiberger Str. 39, 01067 Drezno, Niemcy, dotyczące akredytacji systemów DAkkS. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z URS Holdings pod adresem info@urs-holdings.com lub na stronie internetowej jednostki akredytującej.

DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) jest jednostką akredytującą w Niemczech, która zatwierdza certyfikację URS jako akredytowaną jednostkę certyfikującą GMP+ FSA Feed Safety Assurance. Autoryzowanym podmiotem prawnym GMP + FSA Feed Safety Assurance jest United Registrar of Systems GmbH, WTC - World Trade Center, Freiberger Straße 39, 01067 Drezno, Niemcy, w ramach subakredytacji DAkkS. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z URS Holdings pod adresem info@urs.holdings lub na stronie internetowej jednostki akredytującej.

TAF (Tajwańska Fundacja Akredytacyjna - https://www.taftw.org.tw) jest jedyną uznaną przez rząd instytucją na Tajwanie uznaną za akredytację oceny zgodności zgodnie z międzynarodowymi standardami. URS Holdings wybrał akredytację TAF i BSMI na Tajwanie, aby nałożyć wymóg na wszystkie firmy, jeśli ich produkty chcą uzyskać certyfikat na znak CNS lub kontrolę produktu zgodnie z przepisami. Upoważnioną osobą prawną jest URS Taiwan Ltd., 7F.-9, No. 20, Ln. 609, rozdz. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist., New Taipei City 241, Tajwan (R.O.C.) w odniesieniu do programów TAF i akredytacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z URS Holdings pod adresem info@urs-holdings.com lub na stronie internetowej jednostki akredytującej.

Skontaktuj się z Nami...