Polityka DDA

Administratorzy witryny www.urs-polska.pl korzystają z narzędzi ewaluacyjnych do tworzenia uproszczeń, by przeglądanie strony było dostępne dla wszystkich użytkowników, także niepełnosprawnych. URS Holdings przestrzega ogólnych zasad ustawy o dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność (DDA - Disability Disrimination Act).

Skontaktuj się z Nami...