Maszyny

W skrócie

Maszyny i urządzenia maszynowe oznaczają: zespół połączonych części lub komponentów, z których co najmniej jedna porusza się wraz z towarzyszącymi napędami, obwodami sterowania i zasilania itp., Związanymi z określonym celem zastosowania, w szczególności do przetwarzania, modyfikacji, przemieszczania lub pakowania materiału; zestaw maszyn, które w celu osiągnięcia tego samego celu są rozmieszczone i zarządzane jako całość; wymienne wyposażenie, które zmienia funkcję maszyny, która jest wprowadzana do obrotu w celu montażu z maszyną lub serią różnych maszyn lub oddzielnie, o ile urządzenie to nie jest zamienną częścią lub narzędziem.

Szczegółowy opis

Oznakowanie CE jest wymagane w przypadku produktów eksportowanych do grupy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w 20 grupach produktów.

Certyfikowana firma może prezentować w swoich materiałach promocyjnych posiadany certyfikat jak i bezpłatnie korzystać z logo certyfikatu URS.

Dlaczego Maszyny?
  • Znak CE na produkcie jest oświadczeniem producenta, że ​​produkt spełnia zasadnicze wymagania odpowiednich europejskich przepisów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Znak CE na produkcie informuje urzędników państwowych, że produkt może być zgodnie z prawem wprowadzany do obrotu w swoim kraju.
  • Znak CE na produkcie zapewnia swobodny przepływ produktu na jednolitym rynku EFTA i Unii Europejskiej (łącznie 30 krajów).
  • Znak CE na produkcie pozwala na usunięcie innych niezgodnych produktów przez organy celne oraz organy kontroli i nadzoru z rynków EFTA i Unii Europejskiej.

Skontaktuj się z Nami...