Inspekcja przed wysyłką (załadunek/rozładunek)

W skrócie

Oferujemy usługi kontrolne w ramach inspekcji przed wysyłką podczas załadunku / rozładunku. Inspekcja ładunku przed wysyłką ma na celu stwierdzenie i udokumentowanie stanu towaru w chwili wysyłki. Ta kontrola jest powszechnie określana jako przedwysyłkowa. Jej celem jest zarówno potwierdzenie, że towar jest zgodny z opisem z ostatniej kontroli, jak również zapobieganie nieprawidłowościom w trakcie transportu, które mogłyby spowodować wystąpienie dodatkowych kosztów.

Szczegółowy opis

• Inspekcje handlu międzynarodowego
• Kontroli ilości i jakości towarów
• Kontroli tara
• Kontroli wagi
• Kontroli załadunku / rozładunku
• Pobieranie próbek
• Uszczelnienia
• Zapieczętowania
• Kontrole oznakowania
• Dokumentacja wszelkich uszkodzeń wykrytych podczas ładowania / rozładowywania
• Raport fotograficzny
• Kontrola temperatury
• Kontrola czystości magazynu, zbiornika, kontenerów, wagonów, samochodów i innych
• Ankiety szkód
• Kontrola działania oraz stanu wagonów lub kontenerów od zewnątrz i wewnątrz

Dlaczego Inspekcja przed wysyłką (załadunek/rozładunek)?
  • Zarządzanie ryzykiem, zwiększenie zysków i wypełnianie obowiązków: poprzez indywidualne lub zintegrowane rozwiązania dla każdego aspektu łańcucha dostaw towaru
  • Kontrolowanie jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie: kontrola powierzchni magazynowania towaru, inspekcja czyszczenia, pobierania próbek, kontroli wagi i testów laboratoryjnych, załadunku/rozładunku wagonów, zbiorników
  • Przestrzeganie skomplikowanych wymagań prawnych: w tym norm, przepisów państwowych i międzynarodowych dotyczących produkcji i sprzedaży towarów
  • Spełnienie wymagań handlu międzynarodowego
  • Wizualna ocena stanu ładunku i weryfikacja "gotowości do załadunku"
  • Uszczelnianie ładunku w celu zmniejszenia ryzyka włamania, kradzieży i zamiany
  • Zapewnienie dostawy towaru w takim samym stanie, jaki ustalono w momencie załadunku, a kontrola rozładunku obejmuje podobne kontrole bezpieczeństwa kontenerów zgodnie z dokumentami kontrolnymi

Skontaktuj się z Nami...