ISCC EU, KZR INiG

W skrócie

Systemy certyfikacji łańcucha dostaw surowców rolniczych oraz surowców odpadowych dla przemysłu produkcji biopaliw, w tym dla: • punktów skupujących biomasę (zboża, nasiona oleiste) i odpady (UCO, odpady z przemysłu spożywczego, tłuszcze zwierzęce, słoma i inne) • firm przetwarzających biomasę i odpady (producenci olejów, producenci etanolu surowego, producenci biogazu, oleju pirolitycznego, biogazu i inni) • producentów biopaliw (bioetanol, estry metylowe, biometan, biometanol i inni) oraz firm handlowych.

Szczegółowy opis

W celu potwierdzenia, iż biopaliwa spełniają kryteria zrównoważonego rozwoju każde ogniwo w łańcuch dostaw musi posiadać certyfikat w jednym z systemów zatwierdzonych przez Komisję Europejską.Systemami tymi są KZR INiG oraz ISCC EU.Audyty na zgodność z systemem KZR INiG oraz ISCC EU mają na celu potwierdzenie, iż surowce  rolne zostały wyprodukowane w sposób zrównoważony, a surowce odpadowe posiadają należny im status.Weryfikacja kryteriów zrównoważonego rozwoju pozwala również na obliczenie emisji gazów cieplarnianych związanych z  produkcją biokomponentów/ biopaliw na każdym etapie ich cyklu życia.Certyfikaty w systemach KZR INiG oraz ISCC EU przyznawane są na okres jednego roku.


Certyfikowana firma może prezentować w swoich materiałach promocyjnych posiadany certyfikat jak i bezpłatnie korzystać z logo certyfikatu URS.

Dlaczego ISCC EU, KZR INiG?
  • Zwiększenie bazy odbiorców zakupywanych/ produkowanych wyrobów, w tym, odbiorców na rynkach ogólnoświatowych, gdyż oba systemy są uznane jako systemy globalne
  • Potwierdzenie spełnienia wymagań prawnych zgodnie z Dyrektywą RED I/ Dyrektywą RED II w zakresie produkcji biopaliw i biokomponentów ciekłych
  • Potwierdzenie spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju
  • Weryfikacja emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia biopaliw zgodnie z wymaganiami Dyrektywy RED I/ Dyrektywy RED II

Skontaktuj się z Nami...