Ogólne zasady dotyczące oznakowania CE na produktach

W skrócie

Oznakowanie CE jest wymagane w przypadku produktów eksportowanych do grupy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w 20 grupach produktów.

Szczegółowy opis

1. Oznakowanie CE jest obowiązkowe dla producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.
2. Oznakowanie CE musi produktów jest objęte szczegółowymi przepisami harmonizującymi Wspólnotę Europejską.
3. Poprzez umieszczenie oznakowania CE producent wskazuje, że bierze odpowiedzialność za zgodność produktu ze wszystkimi stosownymi wymaganiami określonymi we właściwym wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym.
4. Oznakowanie CE jest jedynym oznakowaniem, które poświadcza zgodność z obowiązującymi wymaganiami odpowiedniego prawodawstwa wspólnotowego Wspólnoty Europejskiej, która zapewnia miejsce dla każdego produktu.
5. Umieszczanie na produkcie oznaczeń, znaków lub napisów, które mogą wprowadzić strony trzecie w błąd co do znaczenia lub formy oznakowania CE, jest zabronione. Wszelkie inne oznakowania mogą być umieszczane na produkcie pod warunkiem, że nie pogorszy to widoczności, czytelności i znaczenia oznakowania CE
6. Państwa członkowskie UE zapewniają właściwe wdrożenie systemu regulującego oznakowanie CE i podejmują odpowiednie środki w przypadku niewłaściwego użycia etykiety. Państwa członkowskie UE przewidują również sankcje za naruszenia. Sankcje te muszą być proporcjonalne do powagi przestępstwa i muszą stanowić skuteczny środek odstraszający przed niewłaściwym wykorzystaniem.

Dlaczego Ogólne zasady dotyczące oznakowania CE na produktach?
  • Znak CE na produkcie jest oświadczeniem producenta, że ​​produkt spełnia zasadnicze wymagania odpowiednich europejskich przepisów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Znak CE na produkcie informuje urzędników państwowych, że produkt może być zgodnie z prawem wprowadzany do obrotu w swoim kraju.
  • Znak CE na produkcie zapewnia swobodny przepływ produktu na jednolitym rynku EFTA i Unii Europejskiej (łącznie 30 krajów).
  • Znak CE na produkcie pozwala na usunięcie innych niezgodnych produktów przez organy celne oraz organy kontroli i nadzoru z rynków EFTA i Unii Europejskiej.

Skontaktuj się z Nami...