Urządzenia ciśnieniowe

W skrócie

Oznakowanie CE jest wymagane w przypadku produktów eksportowanych do grupy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w 20 grupach produktów.

Szczegółowy opis

Urządzenia ciśnieniowe oznaczają zbiorniki, rury, akcesoria bezpieczeństwa i akcesoria ciśnieniowe.
Urządzenia ciśnieniowe obejmują komponenty połączone z elementami ciśnieniowymi, takimi jak kołnierze, dysze, złączki, podpory, ucha do podnoszenia itp.
Pojemnik oznacza pojemnik przeznaczony do przechowywania płynów pod ciśnieniem, w tym jego bezpośrednie połączenia z punktem mocowania, który łączy je z innym urządzeniem. Pojemnik może składać się z więcej niż jednej komory.
Rurociąg oznacza elementy rurociągów przeznaczone do transportu płynów, które są wzajemnie połączone w celu integracji z układem ciśnieniowym. Rurociąg obejmuje rury lub rurociągi, zawory, złącza kompensacyjne, węże lub inne elementy sterowane ciśnieniowo. (Wymiennik ciepła składający się z rur w celu schłodzenia lub ogrzania powietrza jest traktowany jako rura).
Wyposażenie bezpieczeństwa oznacza sprzęt zaprojektowany w celu ochrony urządzeń ciśnieniowych przed przekroczeniem dozwolonych limitów. Urządzenia te obejmują: bezpośrednie urządzenia ograniczające ciśnienie, takie jak zawory bezpieczeństwa, urządzenia bezpieczeństwa z tarczami bezpieczeństwa, pręty wyboczeniowe, kontrolowane ciśnieniowe systemy bezpieczeństwa; Ograniczanie urządzeń, które aktywują środki korekcyjne lub zapewniają wyłączanie lub wyłączanie, takie jak przełączniki ciśnienia lub przełączniki temperatury lub przełączniki poziomu oraz urządzenia do kontrolowania i kontrolowania pomiarów bezpieczeństwa.
Urządzenia ciśnieniowe to urządzenie z funkcją działania i łożyskami ciśnieniowymi.
Zespoły oznaczają kilka części urządzeń ciśnieniowych zmontowanych przez producenta w celu utworzenia zintegrowanej i funkcjonalnej jednostki.

Certyfikowana firma może prezentować w swoich materiałach promocyjnych posiadany certyfikat jak i bezpłatnie korzystać z logo certyfikatu URS.

Dlaczego Urządzenia ciśnieniowe?
  • Znak CE na produkcie jest oświadczeniem producenta, że ​​produkt spełnia zasadnicze wymagania odpowiednich europejskich przepisów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Znak CE na produkcie informuje urzędników państwowych, że produkt może być zgodnie z prawem wprowadzany do obrotu w swoim kraju.
  • Znak CE na produkcie zapewnia swobodny przepływ produktu na jednolitym rynku EFTA i Unii Europejskiej (łącznie 30 krajów).
  • Znak CE na produkcie pozwala na usunięcie innych niezgodnych produktów przez organy celne oraz organy kontroli i nadzoru z rynków EFTA i Unii Europejskiej.

Skontaktuj się z Nami...