RED

W skrócie

Sprzęt radiowy oznacza produkt lub jego składnik zdolny do komunikowania się poprzez nadawanie i / lub odbieranie fal radiowych z wykorzystaniem spektrum przydzielonego do radiokomunikacji naziemnej / kosmicznej. Telekomunikacyjny sprzęt końcowy oznacza produkt komunikacyjny lub jego część, który jest przeznaczony do bezpośredniego lub pośredniego połączenia w jakikolwiek sposób z publicznymi interfejsami sieci telekomunikacyjnych (tj. Sieci telekomunikacyjne wykorzystywane w całości lub w części do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych).

Szczegółowy opis

Oznakowanie CE jest wymagane w przypadku produktów eksportowanych do grupy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w 20 grupach produktów.

Certyfikowana firma może prezentować w swoich materiałach promocyjnych posiadany certyfikat jak i bezpłatnie korzystać z logo certyfikatu URS.

Dlaczego RED?
  • Znak CE na produkcie jest oświadczeniem producenta, że ​​produkt spełnia zasadnicze wymagania odpowiednich europejskich przepisów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Znak CE na produkcie informuje urzędników państwowych, że produkt może być zgodnie z prawem wprowadzany do obrotu w swoim kraju.
  • Znak CE na produkcie zapewnia swobodny przepływ produktu na jednolitym rynku EFTA i Unii Europejskiej (łącznie 30 krajów).
  • Znak CE na produkcie pozwala na usunięcie innych niezgodnych produktów przez organy celne oraz organy kontroli i nadzoru z rynków EFTA i Unii Europejskiej.

Skontaktuj się z Nami...