Przyrządy pomiarowe

W skrócie

Dyrektywa UE 2014/32 (MID) to dyrektywa Unii Europejskiej, która ma na celu harmonizację metrologii we wszystkich państwach członkowskich UE. MID obejmuje następujące przyrządy pomiarowe: wodomierzy, gazomierzy i przelicznika, aktywny licznika energii elektrycznej, liczników ciepła, układy pomiarowe do ciągłego, dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, automatyczne wagi, takso- środki materialne i analizatory spalin.

Szczegółowy opis

Oznakowanie CE jest wymagane w przypadku produktów eksportowanych do grupy 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i trzech krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) w 20 grupach produktów.

Certyfikowana firma może prezentować w swoich materiałach promocyjnych posiadany certyfikat jak i bezpłatnie korzystać z logo certyfikatu URS.

Dlaczego Przyrządy pomiarowe?
  • Znak CE na produkcie jest oświadczeniem producenta, że ​​produkt spełnia zasadnicze wymagania odpowiednich europejskich przepisów dotyczących ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa.
  • Znak CE na produkcie informuje urzędników państwowych, że produkt może być zgodnie z prawem wprowadzany do obrotu w swoim kraju.
  • Znak CE na produkcie zapewnia swobodny przepływ produktu na jednolitym rynku EFTA i Unii Europejskiej (łącznie 30 krajów).
  • Znak CE na produkcie pozwala na usunięcie innych niezgodnych produktów przez organy celne oraz organy kontroli i nadzoru z rynków EFTA i Unii Europejskiej.

Skontaktuj się z Nami...