URS jest gotowy do certyfikacji nowego standardu ISO 45001

01-08-18

ISO 45001 zastępuje OHSAS 18001 oraz PN - N 18001. Oryginalny dokument dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy został opublikowany 12 marca 2018 roku. 

Organizacje certyfikowane w ramach OHSAS 18001 mają 3 lata na przejście na nową normę ISO 45001.

Proces certyfikacji według nowej normy musi zostać zakończony do 11 marca 2021 roku, łącznie z uzupełnieniem niezgodności.

System ISO 45001 został zaprojektowany w celu integracji z innymi standardami systemów zarządzania z nowymi wersjami ISO 9001 (Zarządzanie jakością) i ISO 14001 (Zarządzanie środowiskowe).

URS przygotował wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według ISO 45001 dla aktualnych oraz przyszłych Klientów United Registrar of Systems Polska.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych z tego zakresu.

W razie dodatkowych pytań dotyczących procesu przejścia i wymagań związanych z uzyskaniem certyfikacji na zgodność z nową normą prosimy o kontakt pod adresem:

info@urs-polska.pl

Skontaktuj się z Nami...