GMP+ Standard bezpieczeństwa pasz

Standard GMP+ FSA przeznaczony jest dla pierwotnych producentów surowców rolnych do produkcji pasz, zakładów produkcji i magazynowania mieszanek paszowych i substancji uzupełniających, spedytorów surowców rolnych i spożywczych (transport samochodowy, wodny itd.), handlowców surowcami, producentów i dystrybutorów karmy dla zwierząt domowych.

Sektor spożywczy Unii Europejskiej regulują liczne standardy higieniczne, tworzące podstawy gwarancji jakości produktów końcowych. Standard GMP+ FSA zapewnia bezpieczeństwo pasz dla zwierząt, będących podstawowym produktem w łańcuchu rolno-spożywczym. Skrót GMP+ FSA oznacza Good Manufacturing Practises (dobrą praktykę produkcyjną) i Feed Satety Assurance.

System gwarancji jakości ma zastosowanie do całego łańcucha produkcji pasz, od produkcji pierwotnej, przez handel surowcami, ich magazynowanie, przeładunek, transport, aż po analizy laboratoryjne. Certyfikacja GMP+ FSA obejmuje część wymogów HACCP oraz ISO 9001/ISO 22000.

Podstawą standardu są zasady dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej (GMP / GHP), analiza zagrożeń i określenie krytycznych punktów kontroli (HACCP) oraz wymagania legislacyjne prawa paszowego/spożywczego UE.

Korzyści z posiadania certyfikatu GMP+ FSA:

  • Uproszczenie międzynarodowego handlu surowcami
  • Spełnienie wymogów partnerów zagranicznych
  • Jednoznaczna identyfikacja i potwierdzenie jakości zdrowotnej pasz
  • Gwarancja jakości i spełnienia wymogów zdrowotnych odbiorców
  • Gwarancja bezpieczeństwa produktu potwierdzona przez niezależną stronę trzecią
  • Efektywne zarządzanie procesami wewnętrznymi, stworzenie stabilnych podstaw procesów decyzyjnych
  • Zwiększenie zaufania państwowych organów kontrolnych.

Certyfikowana firma może prezentować w swoich materiałach promocyjnych posiadany certyfikat jak i logo URS Certyfikacja bez jakichkolwiek opłat.

Osoby zainteresowane konkretną ofertą mogą skorzystać ze szczegółowego formularza zapytania.

Szybki kontakt
Weryfikacja ważności certyfikatu
United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o.
Żeromskiego 62 lok. 2
50-312 Wrocław
Polska
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Lista cookies i możliwość ich wyłączenia jest dostępna w przeglądarce. Akceptuję, zamknij ostrzeżenie.